Zebrania z Rodzicami Drukuj
Data Godzina Tematyka
14 września 2011 1700 Zebranie ? sprawy organizacyjne
27 października 2011 1630-1730 Konsultacje
14 grudnia 2011 1630-1730 Konsultacje
1 lutego 2012 1700 Zebranie ? podsumowanie  I semestru
28 marca 2012 1630-1730 Konsultacje
16 maja 2012 1700 Zebranie ? informacje dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi.
czerwca 2012 1630-1730 Konsultacje