Egzamin - pozycja szkoły Drukuj

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Keplera w Żaganiu

ul. Nocznickiego 18 Żagań, 68-100 Żagań


Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.
Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 531.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.
Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 531.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.