Strona główna Kalendarz
Kalendarz 2011/2012
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2011 r.

2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2011 r.

3 Ferie zimowe: 13 - 26 lutego 2012 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie
4 Wiosenna przerwa świąteczna 5 - 10 kwietnia 2012r.
5 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w pozostałych gimnazjach:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego
b) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego

 


00 kwietnia 2012 r.
00 kwietnia 2012 r.
00 kwietnia 2012 r.


00 czerwca 2012 r.
00 czerwca 2012 r.
00 czerwca 2012 r.

6 Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

a) w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy
Zgodnie z terminami sprawdzianu i
egzaminów 0
- 0 kwietnia 2012 r.
(uczniowie klas I i II)
 


7 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
 29 czerwca 2012 r.


8 Ferie letnie 30 czerwca - 31 sierpnia 2012 r.
     
 

Copyright ? 2009-2012 Zbigniew Białkowski 
 Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonał ZB